<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=357436&amp;fmt=gif">
Catherine_Z1920x1080

Project Manager reizend tussen beeld & content

Catherine Vereecke, Content & Project Manager

witvlak1

Gestructureerd & planmatig. Meedenker en -trekker. Creatief. Branding lover. 

Hoe gevarieerd Catherine Vereecke’s interesses ook zijn: de rode draad is altijd communicatie. En haar rol is samen te vatten als: ‘Make it happen’. Lange tijd vooral aan klantzijde, in sectoren zoals chemie, vastgoed, lifestyle en fashion. Inbound marketing leerde ze kennen dankzij Dallas. En nu mag ze het daar zelf doen gebeuren, als Content & Project Manager, een recent gecreëerde combo van twee sleutelfuncties.

WAT HEB JIJ DAAR NU AAN?

Als Content & Project Manager speelt zij eerst en vooral een centrale rol in de creatie en distributie van je content. Zij maakt, presenteert en beheert de content calendar. Natuurlijk past die volledig in de afgesproken contentstrategie. Je kan ook op haar rekenen voor social media- en andere contentcampagnes. Zij waakt erover dat iedereen die betrokken is bij de contentcreatie, precies doet wat beloofd en gepland is.

Wat ons meteen bij het tweede luik van haar job brengt: als projectmanager zorgt zij ervoor dat haar projecten goed gecoördineerd, binnen de afspraken en strak gepland verlopen. Kwaliteit afleveren én haar klanten tevreden houden, daar doet ze het allemaal voor. 

Daarvoor overlegt zij geregeld met Senior Creative Jan, de andere CPM’s Alix, Sofie en Sven en Digital Strategists Olivier en Inez.

Lees hier het interview

Catherine GENEREERT LEADS VOOR…

 Logo  1 klant  Logo 2 klant Logo 3 klant  Logo 4 klant
“Als je tijd geeft aan moeilijk, dan wordt moeilijk makkelijk.”

SOCIAL MEDIA

Waar hangt zij uit op social?