<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=357436&amp;fmt=gif">

Dallas Drill:
je merkpositionering onder de loep.

Tijdens een Dallas Drill bekijken we in principe samen alles opnieuw. Wat is nu de ideale doelgroep voor jouw product? Welke values en USP’s scoren de grootste impact? Hoe communiceer je creatief en effectief over je merk?

Wat houdt zo’n Dallas Drill ondermeer in:

  • Een concurrentie-analyse van de sector.
  • Een SWOT-analyse van de sector.
  • Een positionerings-oefening.