<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=357436&amp;fmt=gif">

Wat is inbound marketing?

Inbound marketing is ‘hot’. Elke marketeer die mee is, weet precies waarover het gaat. Beweert hij/zij toch. In elk geval is het de moeite waard om alle basiskennis even op een rij te zetten, zowel voor jou als marketeer als voor de collega’s van andere afdelingen. Zo zit iedereen op dezelfde golflengte.

Met deze presentatie fris je alle basics op:

  • wat is inbound marketing precies?
  • de inbound marketing filosofie;
  • de inbound marketing methodologie;
  • de tools die je ervoor kan inzetten;
  • nog meer nuttige lectuur.