<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=357436&amp;fmt=gif">

Meer impact begint met een Groeiplan

 

Stel: je wilt een product meer impact laten hebben. Dan zijn er een aantal dingen die je eerst moet achterhalen. Je moet weten aan wie je het precies wilt gaan verkopen, hoe je je website kan verbeteren, waar je staat ten opzichte van de concurrenten en met welke content je je klant kan overtuigen.

Het antwoord op al die basic vragen vind je terug in een Groeiplan van Dallas.

Wat mag je exact verwachten?

  • Een analyse van de concurrentie;
  • Een doorlichting van je website;
  • Strategische inzichten over hoe je best segmenteert voor jouw persona’s.
  • Indicatie van 4 à 6 klantprofielen die hieruit voortvloeien;
  • Uitwerking van het marktpotentieel voor 1 buyer persona;
  • Content-ideeën voor diverse platformen, inclusief aanbeveling mediabudget.

Kortom: een stevige basis waarop je verder kunt bouwen. Vraag hiernaast meer informatie aan.