<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=357436&amp;fmt=gif">

“EEN GOED DESIGN SPREEKT VOOR ZICH”

Laurens Kruijne, Designer

Van jongs af aan wist Laurens dat het ‘iets met kunst’ ging zijn, zijn carrière. Al spoedig leidden zijn wegen hem naar design. Want aan een passie is er geen ontkomen. Hij onderscheidt zich van anderen door technische kennis en de precisie waarmee hij zijn ontwerpen naar een hoger niveau tilt.

“Grafische vormgeving is probleemoplossend te werk gaan. Wanneer een ontwerp goed is, spreekt het design voor zichzelf.”

WAT HEB JIJ ALS KLANT DAAR NU AAN?

Laurens staat in voor Design Creation, Creative Excellence, presentatie en productie.

Dat houdt in dat hij alle design-uitwerkingen maakt om je brand visueel in een sexy jasje te steken. Hij zal dit altijd doen met een langetermijnvisie. Gefocust van begin tot eind, he likes to work ‘till it works. Want probleemoplossend te werk gaan is iets waar Laurens bij zweert wanneer hij jouw designs onder de loep neemt.

Zijn deliverables zijn zeer uiteenlopend. Dit gaat van graphic en online design concept boards en presentaties tot en met afgewerkte graphic en online designs. Met name brand books, folders, leaflets, printads, websites, design templates, landing pages, banner designs zijn ‘zijn ding’.

“You name it, he visualises it.”

Hij teert op hopen ervaring en zijn vermogen om ‘the bigger picture’ van een project te zien. Daarbij behoudt hij altijd zijn zicht op perfectie, want hij kijkt nooit zomaar over een foutje.

“Reclame is zoals koken, als dat goed gedaan is kan dat echt tof zijn.”

SOCIAL MEDIA

Waar hangt Laurens uit op social media?