<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=357436&amp;fmt=gif">

“Ik ben een connecterend element. Positieve lijm.”

Mien Smet, Account Director

Toen Mien aankwam bij Dallas had zij een grote valies met bureau-ervaring mee. Maar ook bakken vol enthousiasme en een brede, aanstekelijke smile. Haar rol als Account Director ziet zij vooral als verbindend element. “Mensen in hun kracht laten doen waar ze goed in zijn, mee aan de kar trekken, ook mijn ervaring bijbrengen.” Samen iets bereiken geeft haar de grootste voldoening.

Laat dat ook voor jou goed nieuws zijn.

WAT HEB JIJ ALS KLANT DAAR NU AAN?

Als Account Director is Mien eindverantwoordelijk voor de relatie met jou en je bedrijf. Ze ziet erop toe dat wordt gedaan wat is afgesproken en dat wordt bereikt wat is vooropgesteld.

Maar het gaat ook veel verder. “Want het is onze taak om proactief mee te denken met jou als klant, te inspireren, mee te bouwen aan het merk. Vanuit goesting, niet enkel vanuit afgelijnde afspraken.”

Met dat doel voor ogen geeft Mien leiding en ondersteuning aan jouw klantenteam en de bijhorende accountmanager.

“Voor mij gaat het team vóór alles. Want nauw samenwerken zorgt voor een betere invulling op alle niveaus: strategisch, creatief, productief. Door de wisselwerking van verschillende standpunten, expertises, karakters ga je elkaar in vraag stellen, inspireren en motiveren. Zo kom je tot veel betere resultaten en heb je meer voldoening.”

De account kan altijd bij haar terecht om tijdens een project advies te vragen. De voortgang te bespreken. Of waar nodig: even stoom af te blazen. Moet kunnen, vindt Mien. Daarnaast beheert zij je jaarbudget en ziet zij erop toe dat het correct en goed besteed wordt. Bij een pitch en bij de opstart van een nieuw project neemt zij het voortouw.

Als klant kun je in volle vertrouwen terecht bij haar, voor overleg, met vragen of nieuwe uitdagingen. En ze houdt continu de vinger aan de pols van jouw tevredenheid.

Meer weten over Mien?

Lees hier het interview
“Geen gezeur, goed humeur! :-))

SOCIAL MEDIA

Waar hangt Mien uit op social media?