<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=357436&amp;fmt=gif">

Imagine the impact van inzicht & ervaring

Paul Popelier, Senior Creative

Creëren. Het idee vinden. Dé plek waar alle puzzelstukken samenvallen. En goede dingen maken, telkens opnieuw. Dat is het wat Paul Popelier het liefste doet. Sinds 2014 (met een tussenpauze) steekt hij de handen uit de mouwen als Creative Director en Senior Creative bij Dallas waar creatie en impact een sterke tandem vormen.

“Vroeger was creativiteit hét middel om je te positioneren als merk en eruit te springen. Nu is er meer aandacht voor de beleving van het merk. Reclame is meer conversatie geworden, belevingscommunicatie, interactie. Puur creatief bekeken iets minder plezant dan vroeger, maar in essentie wel juister.”

WAT HEB JIJ ALS KLANT DAAR NU AAN?

Als Senior Creative denkt en werkt hij mee in diverse stadia van het proces.
Eerst en vooral in de concept- & brainstormingfase waarin hij de briefing challenget, ideeën voorstelt en andere creatieven in het team inspireert. Van zodra er een aantal bruikbare ideeën zijn, bespreekt hij die met anderen en worden de sterkste ideeën verder uitgewerkt. Of is de boodschap: terug naar de ‘tekentafel’.

Dan is het tijd voor de presentatie. Hij luistert naar jouw reacties en stuurt creatief bij waar nodig. Daarna ziet hij mee toe op een perfecte uitvoering van de geselecteerde ideeën. Hebben ze de beoogde impact? Ook dat volgt hij aandachtig op. Want dit kan belangrijk zijn voor de volgende ontwerpen.

 

Paul is een dragende pijler in het creatieve team bij Dallas. Je vindt hem meestal in de buurt van Stijn Gansemans, Erika Kongs, Laurens Kruijne, Pauline Oppalfens, Jan-Dries Daans, ...

PAUL CREËERT VOOR ...

Klanten en merken in alle geuren en kleuren. Het klappen van de zweep leerde hij als creative bij diverse agencies en door zijn eigen grafische projecten. Wat kan hij voor jou doen? Geef ons een seintje, dan kom je er snel achter! 

“Geloof niet alles wat je op het internet ziet.” - Pythagoras

SOCIAL MEDIA

Waar hangt Annelies uit op social media?