<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=357436&amp;fmt=gif">
Header 44

Optimaliseer je marketingdoelstellingen in 2018 met deze template

Olivier De Laet
Geschreven door Olivier De Laet
16 augustus 2018
witvlak1

Het nieuwe van 2017 is er ondertussen af en je hebt iedereen op kantoor al voorzien van de gebruikelijke drie nieuwjaarskussen. Je kan je nu eindelijk terug 100% focussen op je plannen voor het komende jaar. We leerden je eerder al dat je als marketeer vandaag best uit je comfortzone treedt. En met dat goede voornemen wil jij nu starten met het opstellen van je marketingdoelstellingen. Hoe doe je dat optimaal? Met de SMART- methodologie, natuurlijk. Een eenvoudige manier die je toelaat om duidelijke, afgelijnde, slimme marketing doelstellingen op te stellen. Waar die ‘SMART’ eigenlijk voor staat, ontdek je hier. 

Specific: marketing doelstellingen moeten concreet zijn.

Houd je doelstellingen altijd zo kort en concreet mogelijk. Bij het omschrijven van marketing doelstellingen wordt er maar al te vaak gebruik gemaakt van vage termen en nietszeggende zinnen die het departement in kwestie vooral moet indekken als de doelstellingen niet gehaald worden. Weg daarmee! Ga voor korte, heldere en concrete doelstellingen. Hulp nodig? Beeld je in dat je baas op het punt staat om op vakantie te vertrekken. Terwijl hij naar de lift loopt, heb je 90 seconden om hem te vertellen wat je dit jaar gaat doen met je team. Dàt schrijf je op.

Measurable: marketing doelstellingen moeten meetbaar zijn.

Al te vaak horen we bij Dallas dat de doelstelling van een actie is om "het bereik op sociale media te vergroten." Hoewel dit een doelstelling is, is dit geen meetbare doelstelling. Sterker nog, als je op 31 december 1000 volgers hebt en op 1 januari heb je er 1001, dan heb je technisch gezien je doelstelling behaald. Pas je de formulering aan naar "We willen ons bereik op sociale media vergroten met 25%", dan weet je perfect wat je moet doen om succesvol te zijn. Bovendien kan je nu elke maand bekijken wat er nog nodig is om aan die 1250 volgers te geraken. Je krijgt met andere woorden een duidelijk eindpunt in zicht en je weet hoe succes eruit ziet.

Attainable: marketing doelstellingen moeten realistisch zijn.

We willen allemaal records breken. Toch moet je erover waken dat je doelstellingen haalbaar zijn. Als je website de afgelopen jaren 10 nieuwe leads per maand aanbracht, is het niet verstandig om je doelstelling op 2.000 nieuwe leads per maand vast te leggen. Veel managers doen dit om hun medewerkers te pushen, maar dit zorgt alleen maar voor een averechts effect omdat niemand ooit succesvol kan zijn met dergelijke onhaalbare doelstellingen.

Relevant: marketing doelstellingen moeten ertoe doen.

Dit spreekt voor zich. Waarom zou je immers een doelstelling formuleren als het geen relevante doelstelling is? Stel, je bent manager van een bedrijf dat knuffels verkoopt. Je slaagt er momenteel in om slechts 1.000 knuffels per maand te verkopen. Een zeer irrelevante doelstelling zou kunnen zijn: "we verhogen onze productie van 1.000 naar 5.000 knuffels per maand" maar technisch gezien ben je daar niets mee. Je hebt misschien wel meer knuffels geproduceerd, maar je raakt ze aan de straatstenen niet kwijt. Een betere doelstelling in dit voorbeeld zou zijn: "We vergroten onze distributie kanalen met X%".

Time Bound: marketing doelstellingen moeten afgebakend zijn in de tijd.

Het viel je misschien al op in de bovenstaande paragrafen: je doelstelling afbakenen in de tijd is een absolute must. Je moet weten wanneer je een bepaalde doelstelling moet behaald hebben zodat je (bijvoorbeeld) al kan beginnen aan het plannen van je volgende doelstellingen. In het voorbeeld van de knuffelproducent: wanneer je erin geslaagd bent om je distributiekanalen te vergroten, moet je je productie opschroeven. Want niets is verschrikkelijker dan honderden speelgoedwinkels die je knuffels willen verkopen terwijl je zonder zit. De horror!

Dankzij de SMART methodologie schrijf je in no time marketing doelstellingen die echt van waarde zijn. Om je nog beter te begeleiden, hebben we een handige Excel template voor je gemaakt waarmee het schrijven van SMART doelstellingen echt kinderspel wordt. Bovendien worden je doelstellingen gebenchmarkt met de resultaten van meer dan 11.500 bedrijven!


New call-to-action

 

Ook interessant

Deze verhalen over Strategie